Ceník - Tenisová škola SMEČ

CENÍK

PŘÍPRAVKA - ŠKOLIČKA

4 250 Kč za pololetí.

Sourozenci sleva 10 %

Hráč ve skupině 2 - 5 dětí.
Lekce 1x týdně.

Platby za dětskou tenisovou přípravku jsou účtovány pololetně. Při měsíčním paušálu se zameškané hodiny nahrazují jen ve výjimečných případech.

INDIVIDUAL

700 Kč + kurt
1 hodina trenér 1. třídy

650 Kč + kurt
1 hodina trenér 2. a 3. třídy

Dáte-li nám vědět 24 hodin dopředu,
že nemůžete přijít na lekci,
domluvíme náhradní termín.

INDIVIDUAL
V CIZÍM JAZYCE

EN, RU, DE, DK

750 Kč + kurt
1 hodina trenérKURTY

Letní sezona pod širým nebem:
od 200 Kč / hod.

Zimní sezona v hale:
od 450 Kč / hod.

VÝPLET RAKETY

od 500 Kč včetně výpletu.

DALŠÍ SLUŽBY

Můžeme vám objednat fitness či rehabilitačního trenéra, fyzioterapii a také masáž.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Platby za lekce, kurzy, kempy apod. směřujte prosím
na tento účet:

51-6420080227/0100

Do poznámky uvádějte celé jméno hráče.

TŠ SMEČ PRAHA 10